The Real Sub Zero, Lewis Tan Adalah Kuai Liang

Aktor Lewis Tan terungkap memerankan karakter Cole Young di Mortal Kombat Reboot. Tapi belakangan teori yang mengarah kepada Tan agaknya memang betul adanya. Cole Young adalah nama alias dari Kuai Liang. Kuai Liang adalah the real Sub Zero adik dari Bi Han (karakter yang diperankan aktor Tanah Air kita, Joe Taslim). Dalam semesta Mortal Kombat,… Continue reading The Real Sub Zero, Lewis Tan Adalah Kuai Liang